Eight Big Ideas of Constructionist Learning Laboratory (Bulgarian Translation)

Translated by Jenny Sendova – Senior Researcher at Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences (Sofia, Bulgaria)
Read other translations here.

Осемте големи идеи, на които се гради Лабораторията по конструкционизъм
от Сиймър Пепърт

Първата голяма идея е учене чрез действие. Учим по-добре, когато ученето е част от правенето на нещо, наистина интересно за нас. Учим най-добре, когато използваме наученото, за да направим нещо, което наистина искаме.

Втората голяма идея е използване на технологиите като строителен материал. Ако използваме технологиите, за да правим конкретни неща, можем да направим множество още по-интересни неща. И можем да научим много повече в процеса на създаването им. Това важи особено силно за дигиталните технологии: всички видове компютри, включително управляваните от компютър конструкции от Lego блокчета в Лабораторията по конструкционизъм.

Третата голяма идея е трудно забавление.Учим най-добре и работим най-добре, ако го правим с удоволствие. Но забавлението и удоволствието не означават нещата да стават „лесно“. Най-доброто забавление е това, което се постига с усилия. Спортните ни герои работят много усилено, за да стават все по-добри в спорта си. Най-големите майстори-дърводелци дърводелстват с наслаждение. Бизнесмените, които имат успех в сделките, се наслаждават на вложените в процеса усилия.

Четвъртата голяма идея е да се учиш да учиш. Много ученици смятат, че единственият начин да учиш е да бъдеш обучаван. Това е причината те да пропадат в училище и в живота. Никой не може да ви научи на всичко, което трябва да знаете. Човек трябва да поеме отговорност за собственото си учене.

Петата голяма идея е да отделиш достатъчно времеза работата, която извършваш.Много ученици в училище свикват да им се казва всеки пет минути или всеки час: направете това, след това направете онова, сега направете следващото нещо. Ако някой не им казва какво да правят, те се отегчават. В живота не е така. За да направите нещо значимо, трябва да се научите да управлявате сами времето си. Това е най-трудният урок за голяма част от учениците.

Шестата голяма идея е най-голямата: не можеш да направиш нещо както трябва, без да сгрешиш преди това.Нищо важно не става от първия път. Единственият начин да стане както трябва, е да внимаваш какво се случва, когато не става. За да успееш, ти е необходима свободата „да сгафиш“ по пътя.

Седмата голяма идея е: действайте така, както искате да действат учениците ви. Учим непрекъснато. Имаме сериозен опит от други подобни проекти, но всеки е специфичен. Нямаме предварителна идея как точно да действаме. Наслаждаваме се на това, което правим, но очакваме да е трудно. Очакваме да отделим необходимото време, за да го направим както трябва. Всяка трудност, на която се натъкваме, е възможност да научим нещо. Най-добрият урок, който можем да предадем на учениците си, е да им покажем как се борим със собствените си трудности в процеса на ученето.

Осмата голяма идея е, че навлизаме в дигитален свят, в който знанията за дигиталните технологии са важни като четенето и писането. И така, за бъдещето на учениците ни е важно те да учат за компютрите, НО най-важното е да ги използват СЕГА, за да учат всичко друго.