Papert’s 8 Big Ideas in Polish

  • Pierwszą wielką ideą jest uczenie się przez tworzenie. Uczymy się lepiej, gdy uczenie się jest elementem uprawiania (przeżywania) czegoś, co nas prawdziwie interesuje. Uczymy się najskuteczniej, gdy możemy wykorzystać to, czego się nauczyliśmy, do zaspokojenia jakichś aktualnych potrzeb lub pragnień.
  • Druga wielka idea dotyczy technologii jako tworzywa. Dysponując technologią, możemy tworzyć znacznie więcej interesujących rzeczy, i tworząc je, możemy się znacznie więcej nauczyć. Dotyczy to szczególnie technologii cyfrowej: wszelkich komputerów, w tym na przykład sterowanego komputerowo lego.
  • Trzecia idea to idea ostrej zabawy. Uczymy się i pracujemy najlepiej, gdy to nas cieszy. Ale „cieszy nas”, to nie znaczy „jest łatwe”. Najwięcej satysfakcji daje ostra zabawa (hard fun). Nasi sportowi bohaterowie pracują bardzo ciężko, by być najlepsi w swej dyscyplinie. Najskuteczniejszego biznesmena cieszy ubijanie trudnych interesów.
  • Czwarta idea to idea uczenia się jak się uczyć. Wielu uczniów wynosi ze szkoły przekonanie, że jedyny sposób uczenia się polega na tym, że ktoś cię musi nauczać. To jest przyczyna niepowodzeń w szkole i w życiu. Nikt nie jest w stanie nauczyć cię tego wszystkiego, co musisz umieć. Musisz sam wziąć odpowiedzialność za swoje uczenie się.
  • Piąta idea: daj sobie czas odpowiedni do zadania. Wielu uczniów wynosi ze szkoły przyzwyczajenie, że ktoś mówi im co pięć minut albo co godzinę: zrób to, zrób tamto, a teraz to. Jeśli ktoś nie dyktuje im, co mają robić, zaczynają się nudzić. W życiu jest zupełnie inaczej: by stworzyć coś naprawdę ważnego, musisz się nauczyć sam gospodarować własnym czasem. To jest najtrudniejsza lekcja dla wielu uczniów.
  • Szósta idea, najważniejsza ze wszystkich: nie ma sukcesu bez niepowodzeń. Nic naprawdę ważnego nie działa od razu dobrze. Jedyną drogą do sukcesu jest staranne analizowanie, co i dlaczego nie funkcjonuje prawidłowo. By odnieść sukces, musisz uwolnić się od strachu przed błędami.
  • Siódma idea: praktykuj sam, co zalecasz uczniom. Uczymy się przez całe życie. Choć mamy bogate doświadczenie pracy nad wieloma projektami, każdy jest inny i zwykle realizując kolejny, nie potrafimy ze wszystkimi szczegółami z góry powiedzieć, jak to będzie działać. Bawi nas to, co robimy, ale wiemy, że czeka nas ciężka praca. Każda trudność jest okazją do nauki. Najlepsza lekcja, jakiej możemy udzielić naszym uczniom, to pokazanie im, jak sami się uczymy.

Ósma wielka idea: Wkraczamy w cyfrowy świat, w którym znajomość technologii cyfrowej jest równie ważna, jak czytanie i pisanie. Tak więc uczenie się o komputerach jest kluczowe dla przyszłości naszych uczniów. Ale najważniejszym celem jest używanie ich TERAZ do uczenia się innych przedmiotów.

Thanks Krzysztof Wiatr of the Education Lab at the Copernicus Science Centre in Warsaw, Poland. Check out their page on Constructionism.


An expanded explanation of the 8 Big Ideas in Polish …

Appears in this article by Andrzej Walat.thumbnail of 8 big ideas by Andrzej Walat

Walat, A. (2007). O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta. Meritum, 4(7), 8-13.